Home

Het Urban Mobility Observatory (UMO) project heeft als doel bestaande en nieuwe data over verkeer, vervoer en mobiliteit te archiveren en beschikbaar te maken voor onderzoekers, overheden en mensen uit de praktijk. Dit is dringend nodig, omdat het begrijpen en beheren van de snelle ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer data vereist. Naast bestaande databronnen verzamelt UMO nieuwe data, bijvoorbeeld via sensoren, een panel en een Virtual Reality omgeving. Zowel de nieuwe methoden voor dataverzameling als de bestaande databronnen voldoen aan de GDPR en de AGP, zodat de privacy van de deelnemers wordt gerespecteerd.

Het UMO project is gefinancierd door NWO. Partners in het project zijn TU Delft (consortiumleider), TU Eindhoven, VU Amsterdam, Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen, AMS en CWI.