UMO Panel

(for English version, scroll down)

Hartelijk dank voor uw interesse om bij te dragen aan het verbeteren van onderzoek naar toegankelijke, duurzame, leefbare en gezonde mobiliteit.

We willen graag zo transparant mogelijk zijn over onze doelen en plannen en hebben daarom hier een pagina gemaakt met alle informatie over het onderzoek. U kunt deze informatie op elk moment voor en tijdens het onderzoek raadplegen.

U kunt zich hier aanmelden voor het onderzoek. Bij aanmelding vragen wij naar uw naam, de gemeente waarin u woont en uw e-mailadres. We gebruiken deze contactgegevens alleen om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u uitnodigingen te sturen om vragenlijsten in te vullen.

Uw contactgegevens en alle andere persoonlijke informatie die u deelt en die zou kunnen identificeren wie u bent, zullen worden verwijderd of geanonimiseerd worden voordat uw data worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Met andere woorden, de informatie in dit onderzoek zal alleen worden gebruikt op manieren die niet onthullen wie u bent. U wordt niet geïdentificeerd in publicaties van dit onderzoek of in gegevensbestanden die met andere onderzoekers worden gedeeld. Op deze manier is uw deelname aan dit onderzoek vertrouwelijk en niet-identificeerbaar.

Nadat u zich heeft geregistreerd, ontvangt u een bevestigingsmail, waarin u de verstrekte link moet volgen om uw e-mailadres te valideren.

Na bevestiging van uw e-mail kunt u een uitnodiging verwachten om de eerste vragenlijst in te vullen.

We willen u eraan herinneren dat u zich op elk moment kunt terugtrekken uit het panel, u hoeft niet aan te geven waarom. U kunt dit op elk moment doen door de onderzoekers te mailen via panel@umo-nwo.nl. Aarzel niet om direct contact met ons op te nemen via panel@umo-nwo.nl als u vragen heeft. En we willen je er ook aan herinneren dat je met privacygerelateerde vragen ook contact kunt opnemen met de privacyfunctionaris van de Universiteit Utrecht via privacy@uu.nl.

————————–

-ENGLISH-

Thank you very much for making your first step towards contributing to improving research into accessible, sustainable, livable and healthy mobility in the future.  

We want to be as transparent as possible about our aims and plans and have created a page with all the information you need to know about the research here, which you can consult at any time before and during the research. 

You can register for the survey here where we will kindly ask for your name, the municipality you live in and your email. We will only use this contact information to keep in touch with you, for example, to send you invitations to fill questionnaires.  

Your contact information, and any other personal information that could reasonably identify you, will be removed or changed before your questionnaire results and other contributions are used for research purposes. In other words, the information in this study will only be used in ways that will not reveal who you are. You will not be identified in any publication from this study or in any data files shared with other researchers. In this way your participation in this study is confidential and non-identifiable. 

After you have registered you will receive a confirmation email, where you will need to follow the provided link to validate your email address.  

After confirmation of your email, you can expect to receive an invitation to complete the first questionnaire.  

We would like to remind you that you can withdraw from the study at any time, you do not have to state why. You can do so at any time by informing the researchers at panel@umo-nwo.nl about your decision. Lastly, do not hesitate to directly contact us at panel@umo-nwo.nl. And we would also like to remind you that you can also contact the Utrecht University privacy officer at privacy@uu.nl if you have privacy related questions.